ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 รัฐบาลประกาศใช้ “พ.ร.บ.ป่าไม้ฉบับใหม่” ปลดล็อกการตัดไม้หวงห้าม ที่ใช้บังคับมายาวนานกว่า 78 ปี

คำถามคือ “ต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้เก่าแก่” ที่มีสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณค่าทางจิตใจของชุมชน ที่อยู่นอกเขตป่าคุ้มครอง ใครจะมีสิทธิในการอนุรักษ์ ?

และปัญหาที่สำคัญกว่านั้นคือ ประเทศไทยยังไม่เคยมีฐานข้อมูล “ต้นไม้ใหญ่” หรือ “ต้นไม้มรดก” ที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ทีมอาสาสมัครจาก Thailand Data Journalism Network หรือ TDJ จึงร่วมกันจัดทำวิธีการเก็บ Open Data ข้อมูลต้นไม้มรดกและต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศไทยเพื่อระดมข้อมูลเชิงลึก ด้วยการใช้ระบบ “Youpin” ที่พัฒนาโดย “Boonmee Lab” ให้คนไทยได้มีโอกาสช่วยกันปักหมุดเก็บข้อมูลต้นไม้ที่ตัวเองต้องการรักษาไว้

วิธีการปักหมุดด้วย Youpin

เริ่มจากการอ่านคู่มือการวัดต้นไม้ จากนั้นไปที่เวบของ YouPin แล้วกดปุ่มหมุดด้านล่างเพื่อเริ่มปักได้เลย

ตัวอย่างต้นไม้ใหญ่ในมักกะสัน

พิกัดต้นไม้และรายละเอียดจากการใช้ Youpin สำรวจมักกะสัน

ต้นไม้จากการประกวดโดย Big Trees ในปี 2554

ต้นไม้รุขมรดก โดยกระทรวงวัฒนธรรม

บทความเพิ่มเติม